14 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu chất, không biết sớm để bổ sung dễ hỏng xương, rước bệnh nặng

Caxi, vitamin, khoáng chất… rất quan trọng để cơ thể hoạt động, giúp việc trao đổi chất, đảo thải diễn ra tốt hơn, từ đó ngăn ngừa nhiều bệnh tật. Dưới đây là các dấu hiệu cơ thể đang thiếu chất, bạn cần nhận biết sớm để bổ sung kịp thời.
DIỆU THUẦN