2 đối tượng được nâng mức hưởng BHYT 80% lên 100% từ tháng 4/2024

2 đối tượng được nâng mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) 80% lên 100% từ 1/4/2024, người dân cần nắm được thông tin.

Thứ nhất, đối với người tham gia kháng chiến và bảo vệ tổ quốc (có mã đối tượng là KC) sẽ được đổi mã mức hưởng BHYT từ 80% sang 100%.

Thứ 2, đối với người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình (có mã đối tượng PV) sẽ được đổi mã mức hưởng BHYT từ 80% sang 95%.

Người tham gia sử dụng ứng dụng VssID để kiểm tra quyền lợi BHYT được hưởng theo quy định trên, sử dụng thẻ BHYT cũ hoặc CCCD có gắn chip để đi khám, chữa bệnh.

Điều kiện được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh

Theo điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh mà chi phí khám chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì được BHYT trả 100% chi phí khám chữa bệnh.

Từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1,8 triệu đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP.

huong-bao-hiem-y-te-1711706372.jpg
Thêm hai đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế 100%. Ảnh minh họa

Nếu tính theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng thì chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (thấp hơn 223.500 đồng) thì người tham gia BHYT được thanh toán 100% chi phí.

Khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng, mức chi phí cho 01 lần khám bệnh nêu trên sẽ thay đổi thành 270.000 đồng.

Theo đó, người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 270.000 đồng thì không phải thực hiện cùng chi trả.

Như vậy, mức chi phí khám chữa bệnh một lần được BHYT chi trả 100% này tăng thêm 46.500 đồng từ ngày 01/7/2023.

3 quyền lợi mới khi tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục

Thứ 1: Theo như luật BHYT mới nhất kể từ ngày 1/7/2023 trở đi thì những người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 270.000 đồng (tương đương 15% mức lương cơ sở) thì không phải thực hiện cùng chi trả.

Thứ 2, mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 81 triệu đồng (tương đương 45 tháng lương cơ sở).

Thứ 3, mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 10.800.000 đồng.

Nếu người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn mức trên sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Theo hướng dẫn của BHXH TPHCM, các quy định trên được thực hiện từ ngày 1/7, kể cả trường hợp người tham gia BHYT vào viện trước ngày 1/7 nhưng ra viện từ ngày 1/7.

Xem thêm: Từ ngày 1/4/2024, trường hợp nào bị phạt lỗi xe không chính chủ?

Minh Khuê (t/h)