4 thông tin mới về lương hưu trong năm 2021

Admin

Theo BHXH Việt Nam, trong năm 2021, có một số quy định mới ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 3,2 triệu người hưởng lương hưu trong cả nước.

Lương hưu năm 2021 không tăng

Cùng với việc tăng mức lương cơ sở vào ngày 1/7 hàng năm, lương hưu cũng được điều chỉnh tăng đồng thời vào thời điểm này.

Tuy nhiên, do sự bùng phát của dịch COVID-19, nên lương cơ sở năm 2021 vẫn được giữ nguyên ở mức 1,49 triệu đồng/tháng. Cụ thể, Nghị quyết 128/2020/QH14, Quốc hội chủ trương: Trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo. Do đó, mức lương hưu năm 2021 cũng sẽ không được điều chỉnh tăng.

image001

Ảnh minh họa

2. Điều chỉnh tuổi hưởng

Trước đây, theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 54 Luật BHXH 2014, nam từ đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên, đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên sẽ được hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1, quy định nêu trên sẽ được sửa đổi bởi Bộ Luật Lao động 2019. Theo đó, điều kiện về tuổi nghỉ hưu vào năm 2021 được điều chỉnh như sau: Lao động nam phải đủ 60 tuổi 3 tháng; Lao động nữ phải đủ 55 tuổi 4 tháng.

Như vậy, người lao động năm 2021 đủ 60 tuổi (với nam) và đủ 55 tuổi (với nữ) vẫn chưa được hưởng lương hưu, mà phải đợi thêm 3 tháng nữa với nam và thêm 4 tháng nữa với nữ.

 

3. Lương hưu được trả gộp 2 tháng

Theo thông lệ, dịp Tết nguyên đán, người đang hưởng lương hưu sẽ được trả gộp 2 tháng lương cùng lúc. Năm nay cũng không là ngoại lệ.

Mới đây, BHXH Việt Nam đã có văn bản gửi cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chi trả hai tháng lương hưu (tháng 1 và 2/2021) cùng lúc.

Việc trả gộp 2 tháng lương hưu cùng lúc nhằm tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu có thể vui Tết cổ truyền đầy đủ nhất.

4. Thay đổi số năm đóng BHXH với lao động nam

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH.

Trong đó, nếu nghỉ hưu vào năm 2021, số năm đóng BHXH của lao động nam được tính là 19 năm (trong khi năm 2020 là 18 năm).

Đây là quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 56 và điểm a, khoản 2, Điều 74 Luật BHXH 2014.