5 cung Hoàng đạo đa sầu, đa cảm luôn chưng ra vẻ mặt buồn bã, u sầu

CTV

Tâm lý đa sầu, đa cảm khiến cho 5 cung Hoàng đạo này hiếm khi mang tới những năng lượng tích cực.

HẠ VŨ