5 đặc điểm tạo nên những con người trường thọ, ít bệnh tật, ôm vặt tới trọn đời

CTV

Nếu bạn sở hữu ít nhất 4 trong 5 thói quen này, cuộc sống sau này của bạn sẽ tránh được nhiều bệnh tật, biến chứng.

HẠ VŨ