Bà Rịa -Vũng Tàu: Dự thảo quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa với từng loại đất sẽ có gì mới?

Lê Thúy
Sau gần 2 năm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Quyết định 15 về tách, hợp thửa đất đã bộc lộ những bất cập, hạn chế và sẽ được thay thế bằng quyết định mới.

Điều kiện tách, hợp thửa đất chưa phù hợp thực tế, cần thiết điều chỉnh thay đổi

Thường trực UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức cuộc họp để nghe Sở Tài Nguyên - Môi trường báo cáo dự thảo “Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn”. Dự thảo quy định mới này sau khi được thông qua sẽ thay thế cho Quyết định 15 cùng tên.

Trước đó vào tháng 9/2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 15 quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn (gọi tắt là Quyết định 15), có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2021.

Tuy nhiên, theo Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong quá trình thực hiện Quyết định 15 còn gặp một số khó khăn, vướng mắc do chưa phù hợp tình hình thực tế, cần thiết phải điều chỉnh, thay đổi.

Cụ thể, tại điểm c và d khoản 2 Điều 3 của Quyết định 15 quy định: “Đối với thửa đất trong đô thị, thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt thì áp dụng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc được duyệt.

Đối với thửa đất ngoài đô thị, thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt thì áp dụng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý kiến trúc (nếu có) được duyệt.”

Từ quy định trên, thực tế đến nay việc thực hiện lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của các địa phương trong tỉnh vẫn chưa hoàn thành, gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc giải quyết thủ tục tách thửa bị vướng mắc, ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân có nhu cầu chính đáng về tách thửa.

Bất động sản - Bà Rịa -Vũng Tàu: Dự thảo quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa với từng loại đất sẽ có gì mới?

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ ban hành quyết định mới về tách, hợp thửa đất thay thế Quyết định 15 đang gây khó khăn cho quyền lợi chính đáng của người dân.

Đơn cử như trường hợp của gia đình ông Trần Văn Minh (trú tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) có gần 2ha đất nhưng hơn 2 năm qua không thể tách thửa để chia cho 4 người con.

Hồ sơ tách thửa của ông Minh nộp lên Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Xuyên Mộc bị trả về, với lý do thửa đất của ông chưa hội đủ điều kiện để được tách thửa theo Quyết định 15 - bởi xã Phước Tân hiện chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 hoặc quy hoạch phân khu 1/2.000.

Ngoài trường hợp của ông Minh, tại huyện Đất Đỏ và các huyện: Châu Đức, Xuyên Mộc còn ghi nhận hàng trăm hồ sơ bị trả về với lý do tương tự “chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 hoặc quy hoạch phân khu 1/2.000”.

Quy định mới sẽ tháo gỡ bất cập, hạn chế của Quyết định 15

Để giải quyết các bất cập hạn chế trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ yêu cầu Sở TN-MT phối hợp cùng Sở Xây dựng bổ sung, hoàn thiện dự thảo để sớm ban hành quyết định mới, thay thế Quyết định 15.

Theo dự thảo, điều kiện thực hiện tách thửa đối với hộ gia đình, cá nhân sẽ có thay đổi so với Quyết định 15, như sau:

“Việc tách thửa được thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thì áp dụng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thì áp dụng quy hoạch xây dựng chung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Riêng đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp không áp dụng các quy hoạch xây dựng trên khi giải quyết thủ tục tách thửa”.

Thửa đất thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sau khi tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý, kích thước của cạnh tiếp giáp phải đảm bảo kích thước tối thiểu như quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quyết định này.

Như vậy, dự thảo quyết định mới này không quy định điều kiện tách thửa đối với thửa đất trong và ngoài đô thị. Đáng chú ý, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thì việc tách thửa được áp dụng quy hoạch xây dựng chung, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Gio Linh