Bảo hiểm y tế chi trả bao nhiêu khi bạn nằm viện trái tuyến?

Admin
Theo quy định mới của BHXH Việt Nam, từ 1/1, người dân được bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí điều trị dù không đúng tuyến.