Bệnh viện quốc tế Vinh bị xử phạt do vi phạm trong quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh

Thanh tra bộ Y tế vừa ra quyết định xử phạt hành chính Bệnh viện quốc tế Vinh ( cơ sở trực thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ) vì hàng loạt các vi phạm trong quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa được xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.

Cụ thể, Thanh tra bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 36/QĐ-XPVPHC ngày 12/11/2020 về việc xử phạt Bệnh viện quốc tế Vinh (Địa chỉ: số 99, đường Phạm Đình Toái, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) có người đại diện là ông Lương Từ Hải Thanh, phụ trách chuyên môn kỹ thuật.

Bệnh viện quốc tế Vinh

Theo Thanh tra bộ Y tế, Bệnh viên quốc tế Vinh đã vi phạm hành chính trong việc quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Bệnh viên quốc tế Vinh bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính với tổng số tiền là 35.000.000 đồng (Ba mươi năm triệu đồng). Ngoài ra, Thanh tra bộ Y tế buộc Bệnh viện quốc tế Vinh phải thực hiện khắc phục hậu quả bằng việc gỡ bỏ, xóa bỏ hoàn toàn các nội dung quảng cáo vi phạm. (Quy định tại Khoản 1, Điều 67 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo và Mục 51, Điều 2 của Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/03/2017 của Chính phủ)

Bệnh viên quốc tế Vinh có thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định và báo cáo khắc phục phải gửi về Thanh tra bộ Y tế.

Bệnh viện quốc tế Vinh phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Thanh tra bô Y tế khẳng định, các bệnh viện chỉ được quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sau khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo.

Được biết, Bệnh viện quốc tế Vinh có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là Công ty CP Bệnh viện quốc tế Vinh, mã số doanh nghiệp là 2901131058, đăng ký lần đầu ngày 31/8/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 10/10/2019. Cùng với đó, bệnh viện này có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 169/BYT - GPHĐ do Bộ Y tế cấp ngày 17/9/2018. 

Bệnh viện quốc tế Vinh là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ từ năm 2016.