Tiêu dùng

Thiếu vitamin D có thể khiến bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ bị biến chứng nặng

Nghiên cứu mới của trường Đại học Bar Ilan (Israel) cho thấy, các bệnh nhân COVID-19 thiếu vitamin D trong cơ thể có nguy cơ bị biến chứng nặng cao hơn người bình thường.