Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm SHIN KANRYO

Đỗ Dân
Mới đây, cục An toàn thực phẩm ban hành Quyết định số 181/QĐ-ATTP ngày 16/6/2021 về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) SHIN KANRYO.

shin-kanryo-1624071165.PNG

Thông báo từ cục An toàn thực phẩm.

Theo đó, thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm TPBVSK SHIN KANRYO, số Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6577/2020/ĐKSP ngày 16/7/2020 của công ty cổ phần S.P.M. có địa chỉ tại: lô 51, khu công nghiệp Tân Tạo, đường số 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Lý do thu hồi, căn cứ công văn số 205/SPM-ĐK2021 ngày 19/5/2021 về việc xin rút số công bố của sản phẩm TPBVSK SHIN KANRYO của công ty cổ phần S.P.M..

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Công ty cổ phần S.P.M., phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, các phòng liên quan thuộc cục An toàn thực phẩm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

131391260-533571611007913-8599794363330088613-n-1624071202.jpg

Quyết định thu hồi của cục An toàn thực phẩm.

Đỗ Dân (T/h)