Video

Video: 3 đứa trẻ hốt hoảng vì thang máy không di chuyển, tất cả vì lỗi cơ bản này

Đoạn clip ghi lại cảnh 3 đứa trẻ sau khi bấm đủ các phím mà chiếc thang máy không hề có dấu hiệu sẽ mở cửa thì òa khóc.