Cà Mau: Xử lý nghiêm cán bộ vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngọc Bảo
Ngày 19/7, tin từ Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh này vừa có chỉ đạo tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị công an trong tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm trật tự, an toàn giao thông lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, kết quả gửi ngay thông báo về cơ quan, đơn vị người vi phạm và gửi Uỷ ban kiểm tra (UBKT), cơ quan nội vụ cùng cấp để giám sát việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.

Đối với những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm trật tự an toàn giao thông xảy ra trước đây, các đơn vị tiến hành rà soát, cập nhật báo cáo đầy đủ đến nơi làm việc của người vi phạm và UBKT, cơ quan nội vụ cùng cấp để chỉ đạo xử lý sai phạm theo quy định.

Cụ thể, mốc thời gian báo cáo từ ngày 16/3/2021 đến nay. Sau khi rà soát, báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 30/7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm, đúng hành vi vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy theo dõi kết quả xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông của các cơ quan, đơn vị và địa phương; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý những cấp ủy, tổ chức Đảng xử lý vi phạm không đúng quy định.

Định ký hàng tháng báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và thông báo cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy để phối hợp trong công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm cán bộ.