Cách tra cứu bảo hiểm y tế nhanh chóng, dễ dàng và chính xác

CTV

Người sử dụng BHYT cần nắm rõ cách tra cứu bảo hiểm y tế để được hưởng tối đa quyền lợi khám chữa bệnh, thời hạn sử dụng thẻ cũng như nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

K.T