Camimex tăng sở hữu tại công ty con chuyên về thủy sản đông lạnh

Thạch Thảo
Camimex Group sẽ chi 40 tỷ đồng để mua thêm 4 triệu cổ phiếu của Camimex Foods thông qua hình thức đầu tư nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu.

Công ty Cổ phần Camimex Group (HoSE: CMX) vừa thông qua việc mua thêm cổ phần để tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Camimex Foods.

Cụ thể, Camimex Group sẽ mua thêm 4 triệu cổ phiếu của Camimex Foods với tổng số tiền là 40 tỷ đồng. Công ty sẽ sử dụng nguồn tiền từ vốn tự có thông qua hình thức đầu tư nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu của Camimex Foods.

Nếu giao dịch diễn ra thành công, Camimex Group sẽ nâng sở hữu tại Camimex Foods từ 73,5% lên 85,26%.

Trước đó vào năm 2021, Camimex Group đã chi khoảng 180,9 tỷ đồng để mua 10,09 triệu cổ phiếu của Camimex Foods. Trong 18,09 triệu cổ phiếu nói trên, Camimex Group nhận chuyển nhượng từ cổ đông sáng lập là 8,09 triệu cổ phiếu và mua thêm 10 triệu cổ phần do Công ty cổ phần Camimex Foods phát hành.

Hồ sơ doanh nghiệp - Camimex tăng sở hữu tại công ty con chuyên về thủy sản đông lạnh

Tại ngày 4/12, cổ phiếu CMX có giá chốt phiên là 8.680 đồng/cổ phiếu, tăng 2,48% so với số tham chiếu (Ảnh: TradingView).

Về tình hình kinh doanh của công ty, quý III/2023 của Camimex Group ghi nhận doanh thu đạt 539 tỷ đồng giảm 34%. Lợi nhuận gộp quý III của công ty đạt 78 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.

Trong quý, chi phí tài chính của công ty tăng mạnh, lên tới 44 tỷ đồng, cao hơn 68% so với quý III/2022. Trong đó, chi phí lãi vay là 18 tỷ đồng, tăng 49%. Ngược lại, doanh thu tài chính giảm 3%, còn 8,6 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ chi phí và thuế, Camimex báo lãi gần 9 tỷ đồng giảm 74% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, Camimex đạt 1.282 tỷ đồng doanh thu, giảm 41% so với cùng kỳ và thực hiện được 42% kế hoạch năm. Lãi sau thuế đạt 58 tỷ đồng giảm 34% so cùng kỳ, thực hiện được 56% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/09, Camimex có tổng tài sản đạt 3.318 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm. Hàng tồn kho 1.604 tỷ đồng (chưa bao gồm 42 tỷ đồng dự phòng giảm giá), tăng 59%. Tại cuối quý III, Camimex nắm gần 238 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trong danh mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Thông tin thêm về Camimex Foods, công ty được thành lập vào tháng 3/2019 tại Cà Mau với ngành nghề kinh doanh chính là chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, chuyên cung cấp thủy sản tươi đông lạnh trong nước và xuất khẩu.

Camimex Foods là một trong những công ty thành viên của Camimex Group. Hiện công ty đang sở hữu 3 nhà máy nằm trên diện tích gần 4,5ha tọa lạc tỉnh Cà Mau.