Công ty TNHH BRV Healthcare bị buộc thu hồi toàn quốc thuốc viên nén bao phim Sedtyl

Cục Quản lý Dược (bộ Y tế) vừa ra quyết định thu hồi toàn quốc thuốc viên nén bao phim Sedtyl do công ty TNHH BRV Healthcare sản xuất.

Cụ thể, cục Quản lý Dược đã ra quyết định số 17463/QLD-CL thông báo về việc thu hồi toàn quốc thuốc viên nén bao phim Sedtyl, SĐK: VD-25077-16; số lô: 03M19; ngày SX: 25/11/2019; HD: 25/11/2022 do công ty TNHH BRV Healthcare sản xuất.

Thuốc viên nén bao phim Sedtyl do công ty TNHH BRV Healthcare sản xuất

Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ký công văn này, công ty TNHH BRV Healthcare phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng thuốc viên nén bao phim Sedtyl, SĐK: BM.CL.10.05/02 VD-25077-16; số lô: 03M19; ngày SX: 25/11/2019; HD: 25/11/2022 do Công ty TNHH BRV Healthcare sản xuất và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

Gửi báo cáo thu hồi về cục Quản lý Dược trong vòng 18 ngày kể từ ngày ký công văn này, hồ sơ thu hồi bao gồm số lượng sản xuất, số lượng phân phối, ngày sản xuất, số lượng thu hồi, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng đã mua thuốc theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/05/2018 của Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên, công bố thông tin về quyết định thu hồi thuốc trên Trang thông tin điện tử của Sở, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

Sở Y tế TP.HCM kiểm tra và giám sát Công ty TNHH BRV Healthcare thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định.

Trước đó, căn cứ công văn số 283/VKNT-KHTH ngày 08/7/2020 gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 0265/VKN-KT2020 ngày 07/7/2020 của Viện kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh, cục Quản lý Dược đã ban hành công văn số 11186/QLD-CL ngày 22/7/2020 về việc xử lý lô thuốc về thuốc viên nén bao phim Sedtyl (Desloratadin 5mg), SĐK: VD-25077-16; số lô: 03M19; ngày SX: 25/11/2019; HD: 25/11/2022 do Công ty TNHH BRV Healthcare sản xuất. Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tạp chất liên quan.

Theo đó, cục Quản lý Dược đã thông báo thu hồi thuốc viên nén bao phim Sedtyl, SĐK: VD-25077-16; số lô: 03M19; ngày SX: 25/11/2019; HD: 25/11/2022 trên địa bàn TP.HCM.

Yêu cầu Công ty TNHH BRV Healthcare phối hợp với cơ quan kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm nghiệm thuốc Nhà nước tiến hành lấy mẫu bổ sung và gửi mẫu đã lấy tới Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương hoặc Viện kiểm nghiệm thuốc TP.TP.HCM để kiểm tra chất lượng đối với chỉ tiêu tạp chất liên quan.

Ngày 19/11 vừa qua, cục Quản lý Dược nhận được công văn số 515/VKNTKHTH của Viện kiểm nghiệm thuốc TP.TP.HCM gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 1237/VKN-YC2020 ngày 16/11/2020 báo cáo kết quả lấy mẫu bổ sung đối với lô thuốc viên nén bao phim Sedtyl, SĐK: VD-25077-16; số lô: 03M19; ngày SX: 25/11/2019; HD: 25/11/2022 không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tạp chất liên quan.