CTCP Việt Trung Quảng Bình dính án phạt nặng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Vũ Hạnh

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Theo thông tin từ Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 22/11, đơn vị đã ban hành Quyết định số 374/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Quyết định nêu rõ, Việt Trung Quảng Bình bị phạt tiền 60.000.000 (Sáu mươi triệu) đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

xu-phat-1637713935.jpg
CTCP Việt Trung Quảng Bình dính án phạt nặng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ảnh minh họa

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2019; Tài liệu họp Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2020).

Trước đó vào ngày 17/11, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định xử phạt số 360/QĐ-XPVPHC đối với Tổng Công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần (Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 phố Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu sau: Báo cáo tài chính quý 2,3,4/2019; Báo cáo tài chính quý 1,2,3/2020; Báo cáo tài chính bán niên năm 2019,2020 đã soát xét; Báo cáo thường niên năm 2019; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019).

Hải Đăng (T/h)