Cuộc sống sau đại dịch và khủng hoảng kinh tế: Hành trình để học cách sống tốt hơn

CTV
Bốn năm trôi qua, thế giới đã trải qua nhiều biến động lớn. Những ngày cách ly ở nhà, làm việc từ xa, và khủng hoảng kinh tế đã thay đổi không chỉ cách chúng ta sống, mà còn cách chúng ta định nghĩa về hạnh phúc.

HẠ VŨ