Đấu giá biển số xe ô tô dự kiến thực hiện thế nào?

Theo Bộ Công an, đấu giá biển số xe ôtô được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên môi trường internet, tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, cơ quan này vừa nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ôtô.

Dự thảo nghị định do Bộ Công an chủ trì xây dựng, bao gồm trình tự, thủ tục và các nội dung quan đến đấu giá biển số xe ôtô.

Được lựa chọn biển số xe ô tô tất cả các tỉnh, thành trên cả nước

Theo Bộ Công an, đấu giá biển số xe ôtô được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên môi trường internet, tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Biển số được đưa ra đấu giá là biển số ôtô của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Về số lượng biển số ôtô đưa ra đấu giá sẽ do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định và phê duyệt kế hoạch đấu giá. Đơn vị đứng ra tổ chức đấu giá sẽ được lựa chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công an đưa ra tại dự thảo nghị định này.

Về trình tự, thủ tục đấu giá, Bộ Công an đề xuất việc đăng ký tham gia đấu giá thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập và được hướng dẫn các thao tác liên quan để thực hiện việc đấu giá.

Đáng chú ý, người tham gia đấu giá được lựa chọn biển số ôtô theo nhu cầu trong trong danh sách biển số đưa ra đấu giá của tất cả các tỉnh, thành phố. Với biển số đã lựa chọn, người dân cần nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của tổ chức đấu giá để được cấp mã tham gia cuộc đấu giá.

Sau đó, người tham gia đấu giá truy cập vào trang đấu giá trực tuyến bằng tài khoản của mình để thực hiện các thao tác đấu giá. Kết quả sẽ được công bố trực tuyến khi phiên đấu giá kết thúc. Kết quả này sẽ được gửi đến người trúng đấu giá thông qua email, để họ xác nhận biên bản trúng đấu giá. Trên cơ sở đó, Bộ Công an sẽ ra văn bản phê duyệt kết quả đấu giá.

Bộ Công an sẽ gửi thông báo kết quả trúng đấu giá biển số ôtô vào email và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại của người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá. Cơ quan soạn thảo đề xuất thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ôtô thay thế hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc hợp đồng bán tài sản Nhà nước.

Người thừa kế được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp khi biển số trúng đấu giá chưa đăng ký gắn với xe

Đối với tiền đặt trước tham gia đấu giá, dự thảo nghị định không quy định mức cụ thể, mà nêu khoản tiền này được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kể từ ngày đăng ký tham gia đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 3 ngày.

Cạnh đó, tiền đặt trước trong các trường hợp cụ thể được quy định tại khoản 4, 5, 6 của điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016.

Trong thông báo trúng đấu giá, Bộ Công an sẽ nêu rõ số tiền trúng đấu giá, số tiền phải nộp theo hình thức chuyển khoản và thời hạn nộp. Theo đó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản đã được quy định của Bộ Công an. Kết quả đấu giá sẽ hủy nếu người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo quy định.

Trong dự thảo cũng quy định rõ các trường hợp dừng cuộc đấu giá cũng như hủy kết quả đấu giá.

Đối với việc quản lý biển số xe trúng đấu giá cũng nêu rõ biển số này sẽ bị thu hồi trong trường hợp sử dụng không đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, dự thảo nghị định quy định trước khi hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá mà người trúng đấu giá chưa thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển này mà phát sinh sự kiện bất khả kháng thì phải gửi đề nghị gia hạn bằng văn bản điện tử cho Bộ Công an qua hệ thống quản lý đấu giá.

Trong thời gian 15 ngày kể từ khi xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, người trúng đấu giá phải gửi giấy chứng minh về Bộ Công an để xem xét, giải quyết. Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận được giấy này, Bộ Công an sẽ xem xét, giải quyết và thông báo kết quả gia hạn.

Về số tiền bán đấu giá theo dự thảo sẽ nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương. Tại dự thảo nghị định, Bộ Công an đề xuất dành 30% số tiền thu được từ đấu giá biển số xe năm trước đã nộp ngân sách nhà nước để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, như: Đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ thực hiện công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự.

Dự thảo quy định, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá, hoặc văn bản gia hạn thời gian đăng ký trong trường hợp, sự kiện bất khả kháng hay trở ngại khách quan, người trúng đấu giá chết nhưng biển số trúng đấu giá chưa đăng ký gắn với xe thì người thừa kế được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp. Số tiền này sẽ trừ đi các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, và không được tính lãi.

Bộ Công an giải trình về thù lao, chi phí đấu giá biển số xe

Cũng theo Bộ Công an, để đảm bảo việc xây dựng Nghị định thí điểm đấu giá biển số xe ô tô đúng quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hồi tháng 2/2023, Bộ Công an đã có công văn số 394/BCA-C08 gửi các Bộ, ngành có liên quan xin ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị định.

Tổng hợp ý kiến nhận được từ các Bộ ngành, Bộ Công an đã tiếp thu một số ý kiến để hoàn chỉnh Dự thảo và có giải trình chi tiết những vấn đề mà Bộ bảo lưu quan điểm.

Trong đó, Bộ Tư pháp đề nghị cân nhắc, rà soát quỹ quy định về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá theo hướng, trường hợp đấu giá tài sản không thành thì tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thanh toán các chi phí đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Đấu giá tài sản, vì về nguyên tắc trong trường hợp đấu giá không thành thì tổ chức đấu giá tài sản không được hưởng thù lao dịch vụ đấu giá và ngân sách nhà nước không thể trang trải cho việc này khi nhà nước không thể thu tiền trúng đấu giá.

Dự thảo nghị định cũng đưa ra mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá. Theo đó, mỗi biển số xe ôtô đấu giá thành, thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản được tính bằng 8% giá khởi điểm. Nếu các biển số xe đấu giá không thành, thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản là 10.000 đồng/biển. Các khoản thù lao, phí này chưa gồm thuế giá trị gia tăng.

“Từ các phân tích nêu trên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc lược bỏ quy định thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá. Trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo vẫn quy định về các vấn đề này thì đề nghị hoàn thiện theo hướng lược bỏ quy định thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản tại điểm b khoản 3 Điều 7 dự thảo Nghị định là 10.000 đồng/biển số và quy định tổ chức đấu giá được thanh toán chi phí đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 trong trường hợp đấu giá tài sản không thành", Bộ Tư pháp đề nghị.

Cũng theo Bộ Tư pháp, Điểm d khoản 3 Điều 7 dự thảo Nghị định quy định: “Chi phí đấu giá được ghi trong hợp đồng nguyên tắc dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô do Bộ Công an quyết định”; tuy nhiên, Điều 385 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định “Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”, khoản 2 Điều 66 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định “Chi phí đấu giá tài sản bao gồm chi phí niêm yết, thông báo công khai, chi phí thực tế hợp lý khác cho việc đấu giá tài sản do người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản thỏa thuận”. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc hoàn thiện quy định tại điểm d khoản 3 Điều 7 dự thảo Nghị định đảm bảo phù hợp với quy định của luật.

Góp ý cho Dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Công an làm rõ căn cứ pháp lý về quy định thù lao dịch vụ đấu giá tại khoản 3 Điều 7 dự thảo Nghị định do nội dung này chưa được quy định tại Nghị quyết số 73/2022/QH15.

Giải trình tiếp thu ý kiến này, Bộ Công an cho biết: Chi phí tổ chức cuộc đấu giá là chi phí hợp lệ. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, chứng từ hợp lệ để được thanh toán các chi phí này. Chi phí mỗi cuộc đấu giá sẽ khác nhau. Vì vậy, để đảm bảo tính linh hoạt, Bộ Công an đề nghị không quy định cụ thể mức chi phí. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Công an bổ sung quy định tại điểm d, khoản 3 Điều 7 như sau: “Chi phí đấu giá được ghi trong hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô do Bộ Công an quyết định trên cơ sở chi phí hợp lệ của tổ chức đấu giá tài sản”.

Về mức thù lao quy định tại khoản 3 Điều 7 dự thảo Nghị định, “Bộ Công an thấy rằng, đấu giá biển số xe mang tính đăc thù, được thực hiện trên cơ sở thí điểm, do vậy, cần có cơ chế riêng về trình tự, thủ tục và cơ chế tài chính cho việc đấu giá. Mức thù lao quy định tại dự thảo Nghị định được tính toán nhằm đảm bảo khuyến khích tổ chức đấu giá bán cao hơn giá khởi điểm nhằm tối đa hoá việc thu ngân sách nhà nước. Sau thời gian thí điểm, Bộ Công an sẽ đề xuất cơ chế thù lao phù hợp với tình hình thực tiễn”, Bộ Công an nêu quan điểm.

Tuệ Minh