Gia Lai: Kiểm điểm tập thể, cá nhân sai phạm trong quản lý sử dụng ngân sách

Lê Vân
Nhiều tập thể, cá nhân tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai bị kiểm điểm liên quan đến vấn đề quản lý, sử dụng ngân sách.

Ngày 16/11, bà Rmah H’Bé Nét, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai vừa ký Công văn số (2047/UBND-NC ngày 14/11) báo cáo Sở Nội vụ và Thanh tra tỉnh Gia Lai về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách xảy ra trên địa bàn huyện.

Trước đó, ngày 7/10, Thanh tra tỉnh Gia Lai có Kết luận số 16/KL-TTr về những sai phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách và công tác đầu tư xây dựng cơ bản xảy ra tại các phòng chuyên môn, trường học tự chủ tài chính và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Sê.

Qua thanh tra tại 13 xã, thị trấn về công tác xây dựng cơ bản, giai đoạn 2019-2021, tất cả đều để xảy ra sai phạm trong thiết kế công trình, dự toán, thi công sai khối lượng, sai đơn giá… với tổng số tiền hơn 415 triệu động.

Ngoài sai phạm về công tác đầu tư xây dựng của 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Sê, qua thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND huyện cũng để xảy ra sai phạm trong việc chi trả cho công chức kiêm nhiệm biên tập tin bài và chi thanh toán cho bưu điện huyện tiền khấu hao trụ sở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ với số tiền hơn 24 triệu đồng.

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện chi sai tiền tổng hợp báo cáo hộ nghèo và cận nghèo 10 triệu đồng. Phòng Giáo dục và Đào tạo có 7 công trình sửa chữa các trường học trên địa bàn thi công không đúng thiết kế, quyết toán gạch lát nền các phòng học chênh lệch gần 50 triệu đồng.

Còn tại 4 trường học tự chủ về tài chính gồm: Trường tiểu học Bùi Thị Xuân, Trường mẫu giáo 1-6; Trường mầm non Hoa Phượng, Trường mẫu giáo Hoa Huệ đã phát hiện số tiền sai phạm trong việc chi phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi nghề và phụ cấp lâu năm cho giáo viên với tổng số tiền hơn 62 triệu đồng.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên của huyện đã dùng kinh phí không tự chủ để chi cho việc quản lý lớp, mua sắm, sửa chữa thường xuyên trái quy định với số tiền hơn 23 triệu đồng. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê cũng đã chi sai phí ban quản lý 3 công trình không đúng quy định; quyết toán sai đơn giá các hạng mục sửa chữa với tổng số tiền hơn 26 triệu đồng.

Qua công tác kiểm tra hồ sơ, tại Phòng Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện cũng để xảy ra sai phạm với tổng số tiền hơn 53 triệu đồng. Riêng đối với công tác đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê, qua thanh tra cũng đã phát hiện xảy ra sai phạm tại 12 công trình với tổng số tiền hơn 118 triệu đồng.

Tổng số tiền sai phạm của các đơn vị trên trong giai đoạn từ 2019 đến 2021 là hơn 792 triệu đồng.

Sau khi có kết luận thanh tra, UBND huyện Chư Sê đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm. Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, 9 phòng, ban chuyên môn; 4 trường học và 13 xã, thị trấn để xảy ra sai phạm đã tổ chức kiểm điểm. Theo đó, 59 cá nhân và 26 tập thể có liên quan đến sai phạm đều tự nhận hình thức “Kiểm điểm, rút kinh nghiệm”.

Qua xem xét kết quả kiểm điểm của các tập thể, cá nhân có liên quan tại các đơn vị, UBND huyện Chư Sê cũng đã họp và thống nhất với kết quả kiểm điểm trên. Ngoài ra, đến thời điểm này các đơn vị để xảy ra sai phạm đã nộp số tiền hơn 792 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh.