Giải ngân gần 14.000 tỷ đồng bảo trì hạ tầng giao thông

Lê Vân
Tính đến hết tháng 11/2022, nguồn vốn giải ngân cho công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đạt gần 13.900 tỷ đồng.

Báo cáo tình hình bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tại cuộc họp giao ban tháng 11/2022 của Bộ GTVT, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông Lê Hoàng Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, lĩnh vực đường bộ đã triển khai 760 công trình sửa chữa định kỳ, chuẩn bị triển khai 76 công trình trong tháng 12/2022 (chưa kể các công trình sửa chữa đột xuất, khắc phục bão lũ bước 1 …), xử lý 46 điểm đen và điểm tiềm ẩn TNGT.

Lĩnh vực đường sắt triển khai 24 công trình; Lĩnh vực hàng hải 18 công trình; Lĩnh vực đường thủy nội địa 102 công trình và lĩnh vực hàng không đã triển khai 60 công trình.

Về công tác giải ngân nguồn vốn bảo trì, đến nay đã giải ngân được 13.881 tỷ đồng, đạt 80,37% (chưa tính đến khối lượng thực tế đã và đang thực hiện nghiệm thu chưa thanh toán).

Trong đó, lĩnh vực đường bộ giải ngân được 8.925 tỷ đồng, đạt 85,12%; Lĩnh vực đường sắt giải ngân được 2.266 tỷ đồng, đạt hơn 75,5%; lĩnh vực hàng hải giải ngân được 1.956 tỷ đồng, đạt hơn 69%; lĩnh vực đường thủy nội địa thực hiện được 733 tỷ đồng, đạt hơn 76,4%.

Sự kiện - Giải ngân gần 14.000 tỷ đồng bảo trì hạ tầng giao thông

Ông Lê Hoàng Minh - Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông báo cáo tại cuộc họp.

Đối với lĩnh vực đường bộ, đến ngày 20/11, các dự án chuyển tiếp từ 2021 sang năm nay đã hoàn thành, các dự án thực hiện trong 2022 đã thi công được trên 94% khối lượng; đã khắc phục 54 điểm ngập trên quốc lộ tại khu vực ĐBSCL.

Tính đến ngày 25/11, tại lĩnh vực đường sắt, các dự án chuyển tiếp từ 2021 sang năm 2022 đã hoàn thành 58/60 dự án. Giá trị đã giải ngân ước khoảng 91% kinh phí của năm 2022.

Lĩnh vực đường thủy nội địa đã thực hiện và giải ngân 42 gói thầu quản lý bảo trì các tuyến đường thủy nội địa quốc gia theo hợp đồng.

Đến ngày 24/11, có 9 công trình đã được nạo vét đảm bảo giao thông; Khảo sát định kỳ luồng đường thủy nội địa tổng 56 tuyến với chiều dài gần 3265 km. Công tác khảo sát sẽ được hoàn thành trong năm 2022.

Lĩnh vực hàng hải, đến nay đã thực hiện nạo vét duy tu 16 tuyến luồng hàng hải và bảo trì 2 kè bảo vệ bờ đảm bảo tiến độ dự án.

Riêng về công tác ATGT đối với kết cấu hạ tầng giao thông, tính đến 20/11 đã thực hiện sửa chữa, khắc phục các tồn tại của hạ tầng đường bộ để tăng cường ATGT, bổ sung hộ lan gần 700 km tôn sóng, tường lốp;

Xử lý 46 điểm đen và điểm tiềm ẩn TNGT; đã cắm biển “Chú ý tàu hỏa” được 2.959 lối đi tự mở trên tổng số 3.584 lối đi cần thiết phải cắm biển; tổ chức cảnh giới lối đi tự mở tại 377 vị trí, trong đó 262 điểm do địa phương thực hiện.