Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 đại án kinh tế, tham nhũng lớn 2023

Thạch Thảo
Năm 2023, tòa án đã tuyên thu hồi 1.859 tỷ đồng trong 216 vụ án kinh tế, tham nhũng. Người Đưa Tin xin điểm qua 10 vụ án lớn trong năm qua.
Infocus - Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 đại án kinh tế, tham nhũng lớn 2023