Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện ngành Công Thương năm 2023

Thạch Thảo
Kết quả tăng trưởng năm 2023 có sự đóng góp tích cực của nhiều lĩnh vực ngành Công Thương. Người Đưa Tin điểm lại 10 sự kiện nổi bật của ngành trong năm qua.
Infocus - Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện ngành Công Thương năm 2023