Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện ngành Nông nghiệp năm 2023

Thạch Thảo
Năm 2023, trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, ngành Nông nghiệp đã bật tốc với nhiều con số kỷ lục, từ xuất khẩu lúa gạo đến rau quả...
Infocus - Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện ngành Nông nghiệp năm 2023