Gửi các "chính thất" ảo tưởng!

Admin
Xin lỗi chứ các chị ảo vừa thôi! Tôi không phải người thứ 3 nhưng nhìn cái cách các chị tự phong mình là “chính thất” tôi thấy nực cười quá!

Tôi chẳng có tư cách dạy các chị phải làm vợ thế nào nhưng tôi có thể bình luận về cách các chị đang làm vợ được chứ. Giống như cách các chị bình phẩm về những phụ nữ khác vậy thôi. Thậm chí tôi có thể bắt chước các chị, thoá mạ các chị như cách các chị thoá mạ phụ nữ khác. Nhưng tôi sẽ không làm vậy vì đó không phải là việc làm đúng. Tôi chỉ có ý kiến thế này với tư cách người chứng kiến các chị ảo tưởng về hai chữ “chính thất”.

1. Chồng của các chị là tài sản các chị có được bằng mưu mẹo hay bằng chân tình cũng được thì các chị phải giữ và bảo quản chúng là đúng. Nhưng tài sản của các chị có chân nên nó chạy về các phụ nữ khác thì là lỗi của tài sản chứ có phải lỗi của phụ nữ kia đâu? Các chị luôn mồm nói giấy đăng ký kết hôn chỉ là mảnh giấy lộn nhưng lại vỗ ngực xưng chính thất là nực cười rồi. Phụ nữ chẳng có ai đi cướp tài sản của các chị nếu như không phải tài sản của các chị buông đủ lời đường mật, dụ dỗ họ cả. Nếu có phải đi đánh ghen xin hãy đánh mấy loại tài sản “đáng quý hoá” của các chị ấy. Đừng đánh phụ nữ chỉ vì chị to béo hơn phụ nữ ấy.

2. Các chị tự ảo tưởng về cái gọi là “chính thất” đến độ cứ vụ nào liên quan đến kẻ thứ 3 là các chị nhảy vào chửi bới. Kẻ thứ 3 ấy có cướp chồng của các chị đâu nhỉ? Hay các chị nghĩ mình là “chính thất” thì mình phải bảo vệ cho các “chính thất” khác? Sỉ nhục người không liên quan đến mình và nhân danh “chính thất chuộng nghĩa”, các chị thế khác nào hàng tôm hàng cá ngoài chợ?

3. Các chị lấy tư cách gì mà cho mình cái quyền đánh người? Các chị lên án bạo hành, chửi bới hệ thống pháp luật không bảo vệ các chị khi các chị bị bạo hành nhưng sao các chị lại đánh người??? Là các chị cho rằng “chính thất” là có quyền đánh người? Tôi thật muốn pháp luật nghiêm trị đánh người đi tù cho các chị thông não quá. Đánh phụ nữ khác rồi hả hê. Cả đám phụ nữ hả hê khi thấy phụ nữ khác bị đánh. Nếu một ngày các chị bị đánh, các chị sẽ thế nào?

4. Hôn nhân tốt đẹp hay hôn nhân tệ bạc đừng có nói là vì đàn ông khi mà các chị cũng góp phần vào đó.

Đám phụ nữ nhảy vào hôn nhân của các chị nếu có chỉ là vì họ ăn lại thứ các chị thải ra thôi. Sao các chị không ăn và cũng không cho người khác xớ rớ vào? Nực cười! Tôi chẳng phải người thứ 3 và cũng chẳng dại gì làm người thứ 3 vì tôi đủ lòng tự tôn để không dính vào lũ đàn ông có vợ. Nhưng nhìn cái cách các “chính thất” lên đồng trong các clip đánh ghen, trong các comment bên dưới khiến tôi thấy khinh khi các chị quá mức. Phụ nữ văn minh xin đừng có chửi bới phụ nữ khác trên mạng, đừng có biến mình thành loại phụ nữ tốc váy lên chửi bới như thế! Nhìn thật kinh khủng!