Hà Nội chưa yêu cầu tích hợp thông tin về sổ đỏ vào ứng dụng VNelD

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có công văn báo cáo về tình trạng mạo danh cán bộ cơ quan này qua điện thoại và mạng xã hội để lừa đảo công dân.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, trong thời gian qua, Sở nhận được thông tin của cơ quan báo chí và công dân phản ánh về việc người dân nhận được các cuộc gọi giới thiệu là nhân viên của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội mời công dân cập nhật thông tin căn cước công dân, chuyển đổi số.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo về việc tuyên truyền, thông tin cảnh báo người dân về tình trạng lừa đảo qua mạng, trong đó yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện việc niêm yết và chỉ dùng số điện thoại được niêm yết của cơ quan để liên hệ với công dân, tổ chức để góp phần ngăn chặn tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng lòng tin của người dân, tố chức đối với cơ quan nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng xây dựng tin, bài đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Sở nhằm tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân, tổ chức đề cao cảnh giác từ các cuộc gọi lạ, tự xưng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường để thông báo, yêu cầu bổ sung, cung cấp thông tin cá nhân hoặc yêu cầu đóng các khoản phí, lệ phí không xác định phục vụ chuyển đổi số và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, tình trạng mạo danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường qua điện thoại và mạng xã hội để lừa đảo công dân thực hiện các thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn đang tiếp diễn và có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân.

Vào các ngày 9/9/2023 và 16/9/2023, tiếp tục có 7 công dân mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân đến Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để làm thủ tục khai báo, tích hợp thông tin vào ứng dụng VNelD sau khi nhận được các cuộc điện thoại yêu cầu từ số máy lạ.

Trước vụ việc trên, Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung yêu cầu công dân thực hiện các thủ tục để cập nhật thông tin căn cước công dân, chuyển đổi số, tích hợp thông tin về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNelD là không chính xác. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa yêu cầu công dân thực hiện việc tích hợp thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNelD…

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khẳng định, đơn vị chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thông qua các hình thức: Tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh trực thuộc; tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích, nơi nhận theo địa chỉ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh trực thuộc; tiếp nhận trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng giao Văn phòng Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh trực thuộc thực hiện niêm yết số điện thoại của cơ quan để tiếp nhận, hướng dẫn người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính; niêm yết công khai các hình thức, địa chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở các hình thức tiếp nhận và địa chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh trực thuộc; xây dựng tin, bài để tuyên truyền đến người dân nắm được các thủ đoạn, phương thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng, đặc biệt là các cuộc gọi giới thiệu là nhân viên của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân khi nhận được cuộc gọi, liên hệ từ người lạ.

Tuệ Minh