Huy động vốn qua trái phiếu Chính phủ đạt 69.000 tỷ đồng sau 6 tháng

Nguyễn Thị Hà Giang

Năm 2022, nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính giao cho Kho bạc Nhà nước là 400.000 tỷ đồng. Sau 6 tháng thực hiện đạt 17,3%.

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 17,3% kế hoạch vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển qua phát hành trái phiếu Chính phủ.

Năm 2022, nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính giao cho Kho bạc Nhà nước là 400.000 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, KBNN đã bám sát diễn biến của thị trường tài chính tiền tệ, tình hình thu, chi ngân sách trung ương, tồn ngân quỹ nhà nước để chủ động, báo cáo, đề xuất với Bộ Tài chính các giải pháp tổ chức triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ.

Tính đến hết ngày 30/6/2022, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 69.087 tỷ đồng, đạt 17,3% kế hoạch năm 2022 Bộ Tài chính giao. Kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ bình quân là 14,75 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,45%/năm; kỳ hạn còn lại của danh mục trái phiếu chính phủ là 9,2 năm.

Thông tin cụ thể từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trên thị trường trái phiếu Chính phủ sơ cấp tháng 6/2022, HNX đã tổ chức 31 đợt đấu thầu, huy động được 17.575 tỷ đồng, tăng 67,22% so với giá trị huy động của tháng 5/2022. Trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 15.275 tỷ đồng; ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 2.300 tỷ đồng. Lãi suất huy động trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước tăng so với cuối tháng 5 tại các kỳ hạn 10 và 15 năm với mức tăng 0,14%/năm.

Giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp tháng 6/2022 tăng 0,72% so với tháng 5, với tổng giá trị giao dịch đạt 172.489 tỷ đồng, bình quân phiên đạt 7.840 tỷ đồng/phiên. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 60,28%, Repos chiếm 39,72% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tháng 6 chiếm 0,54% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường trái phiếu Chính phủ, trong đó giá trị bán ròng là 1.048 tỷ đồng.

Tài chính - Ngân hàng - Huy động vốn qua trái phiếu Chính phủ đạt 69.000 tỷ đồng sau 6 tháng

6 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước huy động 69.087 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu Chính phủ, đạt 17,3% kế hoạch Bộ Tài chính giao.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, tính đến hết ngày 30/6/2022, tổng dư nợ của thị trường trái phiếu Chính phủ tại HNX đạt 1,54 triệu tỷ đồng, tăng 12,97% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 1,98% so với cuối năm 2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, HNX đã tổ chức 128 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ, huy động được 74.087 tỷ đồng trên tổng số 171.000 tỷ đồng trái phiếu gọi thầu, tỉ lệ huy động thành công đạt 43,32%.

So với cùng kỳ năm 2021, giá trị huy động trái phiếu Chính phủ lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 giảm 47,63%. Trong đó KBNN huy động được 69.087 tỷ đồng, đạt 17,27% kế hoạch năm 2022, ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 5.000 tỷ đồng, đạt 24,5% kế hoạch năm 2022.

Tổng giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 1.284.655 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân đạt 10.705 tỷ đồng/phiên, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 4,75% so với bình quân cả năm 2021. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên thị trường trái phiếu Chính phủ với giá trị bán ròng là 3.395 tỷ đồng, tỉ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước chiếm 0,78% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Trong 6 tháng cuối năm, Kho bạc Nhà nước tiếp tục bám sát tình hình thu ngân sách nhà nước, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách trung ương và tình hình thị trường để điều hành khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ phù hợp; phát hành đa dạng các loại kỳ hạn trái phiếu; điều hành lãi suất phát hành hợp lý, phù hợp với định hướng điều hành chính sách tiền tệ.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước tiếp tục tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch, tăng sử dụng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương vay để giảm nhiệm vụ phát hành trái phiếu chính phủ trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, thanh khoản thấp và mặt bằng lãi suất cao.