[Info] Chỉ số kinh tế 9 tháng năm 2023 tiếp tục xu hướng tích cực

Thạch Thảo
GDP quý III tăng 5,33% và 9 tháng năm 2023 tăng 4,24% cho thấy xu hướng tăng tiếp tục được duy trì và ngày càng rõ nét.
Infocus - [Info] Chỉ số kinh tế 9 tháng năm 2023 tiếp tục xu hướng tích cực