Loại củ được xem là “thuốc bổ rẻ tiền” nhưng ít người biết