Lương công chức thay đổi ra sao sau cải cách dự kiến từ ngày 1/7/2024

Từ ngày 1/7/2024, cải cách tiền lương diễn ra, lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu sẽ có sự thay đổi đáng kể.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7.

Lương công chức tăng thế nào sau cải cách?

Báo Dân trí dẫn thông tin từ Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, theo phương án cải cách tiền lương, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).

Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hằng năm khoảng 7%/năm.

Một trong những điểm đột phá của chính sách tiền lương mới là việc bỏ công thức tính lương theo lương cơ sở, hệ số, ngạch bậc như lâu nay. Thay vào đó sẽ có 5 bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.

Mỗi chức vụ sẽ có một mức lương cụ thể, thể hiện rõ thứ bậc. Bên cạnh đó, quan hệ tiền lương cũng được mở rộng từ biên độ 1 - 2,34 - 10 lên 1 - 2,68 - 12.

Như vậy, sau cải cách tiền lương, nếu mức lương trung bình khởi điểm của công chức, viên chức có trình độ đại học tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68 thì lương khởi điểm gần 5 triệu đồng/tháng thay vì chỉ hơn 4,2 triệu đồng/tháng như hiện nay.

Mức lương cao nhất của công chức, viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp dự kiến nới từ hệ số 10 lên 12, tức có thể tăng từ 18 triệu đồng/tháng hiện nay lên trên 21 triệu đồng/tháng. 

Bên cạnh đó, cải cách tiền lương còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng. Do đó, tiền lương của công chức, viên chức được cải thiện rất nhiều.

Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 1/7/2024

Bên cạnh việc cải cách tiền lương công chức thì tại nghị quyết cũng đề cập đến việc tăng lương hưu, trợ cấp BHXH.

Theo đó, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đồng thời, thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Với việc tăng lương hưu khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất mức tăng lương hưu 8%.

Hiện chưa có con số chính xác về mức tăng lương hưu từ ngày 01/7/2024, dự kiến Nghị định điều chỉnh lương hưu sẽ trình Chính phủ vào tháng 5/2024.

luong-cong-chuc-luong-toi-thieu-luong-huu-dieu-chinh-tang-tu-ngay-172024-1709262175.jpg
3 loại tiền lương quan trọng gồm lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu sẽ tăng từ ngày 1/7/2024.

Tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1/7/2024

Ngày 20/12/2023, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2024 là 6%, thời điểm tăng lương tối thiểu vùng là từ ngày 01/7/2024.

Với mức điều chỉnh lương tối thiểu thêm 6%, thì tiền lương tối thiểu sẽ tăng thêm 200.000 đồng đến 280.000 đồng tùy vùng.

Cụ thể, sau khi điều chỉnh tăng thì mức lương tối thiểu theo từng vùng như sau: Lương vùng 1 nâng lên 4.960.000 đồng; vùng 2 là 4.410.000 đồng; vùng 3 là 3.860.000 đồng và vùng 4 đạt 3.450.000 đồng.

(Hiện hành, tiền lương tối thiểu vùng dao động từ 3.250.000 đồng đến 4.680.000 đồng)

Đối với mức lương tối thiểu giờ cũng tăng tương ứng 6% từ ngày 1/7/2024. Cụ thể, vùng 1 tăng lên 23.800 đồng; vùng 2 là 21.200 đồng; vùng 3 là 18.600 đồng; vùng 4 là 16.600 đồng.