Lý do 22 chung cư mini, 16.479 nhà trọ ở Hà Nội bị yêu cầu dừng hoạt động

Qua công tác kiểm tra, rà soát phòng cháy, chữa cháy, Công an TP.Hà Nội đã yêu cầu 16.479 nhà trọ và 22 chung cư mini trên địa bàn phải dừng hoạt động.

Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 8/7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã thông tin kết quả kiểm tra, rà soát phòng cháy, chữa cháy đối với nhà trọ; chung cư mini; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; trường mầm non, nhóm trẻ; cơ sở phòng khám tư nhân…trên địa bàn.

Theo đó, đối với nhà trọ, Công an TP.Hà Nội đã tổ chức kiểm tra 36.972/36.972 cơ sở nhà trọ; xử phạt 3.134 trường hợp/4310 hành vi, phạt tiền 12.830.050.000 đồng, tạm đình chỉ 672 trường hợp, 75 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 16.479 cơ sở dừng hoạt động; 100% chủ đầu tư đã ký cam kết thực hiện.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội thông tin tại họp báo.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội thông tin tại họp báo.

Đối với chung cư mini, Công an thành phố tổ chức kiểm tra 193 cơ sở chung cư mini; tạm đình chỉ 14 trường hợp, 4 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 22 cơ sở dừng hoạt động; 100% chủ đầu tư đã ký cam kết thực hiện. 

Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra 5.808 cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; xử phạt 435 trường hợp/636 hành vi, phạt tiền 487.200.000 đồng, tạm đình chỉ 9 trường hợp, 1 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 129 cơ sở dừng hoạt động; 100% chủ đầu tư đã ký cam kết thực hiện.

Đối với trường mầm non, nhóm trẻ, đơn vị đã tổ chức kiểm tra 935 cơ sở trường mầm non, nhóm trẻ; xử phạt 59 trường hợp/70 hành vi, phạt tiền 200.300.000 đồng, tạm đình chỉ 23 trường hợp, 2 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 32 cơ sở dừng hoạt động; 100% chủ đầu tư đã ký cam kết thực hiện. 

Đối với cơ sở phòng khám tư nhân, Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra 443 cơ sở phòng khám tư nhân; xử phạt 34 trường hợp/51 hành vi, phạt tiền 203.400.000 đồng, tạm đình chỉ 1 trường hợp, 1 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 16 cơ sở dừng hoạt động; 100% chủ đầu tư đã ký cam kết thực hiện.

Đối với chung cư, đơn vị đã tổ chức kiểm tra 317 cơ sở Chung cư; xử phạt 4 trường hợp/6 hành vi, phạt tiền 93.600.000 đồng, tạm đình chỉ 2 trường hợp, 2 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động; 100% chủ đầu tư đã ký cam kết thực hiện. Đối với Trung tâm tổ chức sự kiện, Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra 23 cơ sở, xử phạt 1 trường hợp/1 hành vi, phạt tiền 2.000.000 đồng, 1 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động; 100% chủ đầu tư đã ký cam kết thực hiện.

Đối với cơ sở sai phép, không phép, Công an TP.Hà Nội đã  chức kiểm tra 700 cơ sở không phép, sai phép; xử phạt 155 trường hợp/263 hành vi, phạt tiền 1.331.950.000 đồng, tạm đình chỉ 28 trường hợp, 9 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 50 cơ sở dừng hoạt động; 100% chủ đầu tư đã ký cam kết thực hiện.

Khánh Ngân/Đời sống Pháp luật