Nam Tân Uyên công bố BCTC 2023, lãi ròng gần 300 tỷ đồng

Cụ thể, theo BCTC năm 2023, NTC ghi nhận doanh thu thuần 235,2 tỷ đồng, giảm khoảng 13% so với cùng kỳ. Do giá vốn hàng bán ở mức 69,5 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt 165,6 tỷ đồng, giảm 13%.

So với năm 2022, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ 155,5 tỷ đồng lên 240,9 tỷ đồng (tương ứng tăng 54,8%). Giải trình nguyên nhân, NTC cho biết chủ yếu do cổ tức nhận được từ các công ty đầu tư bên ngoài.

Vậy nên, dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 20 tỷ đồng lên mức 49,4 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty vẫn ghi nhận hơn 344 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Các khoản mục khác biến động không đáng kể.

Trừ đi thuế và các chi phí khác, NTC báo lãi sau thuế 299,6 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lãi 256,4 tỷ đồng, tức tăng gần 17%. Đây là mức lợi nhuận cao nhất công ty đạt được kể từ năm 2018.

1-1709096645.png Kết quả kinh doanh của NTC giai đoạn 2020 – 2023.

Như vậy, với mục tiêu lợi nhuận đề ra năm 2023 ở mức 284,45 tỷ đồng, NTC đã vượt hơn 5% kế hoạch sau khi kết thúc năm tài chính.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của NTC đạt mức 4,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với số đầu năm. Nổi bật có các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,2 nghìn tỷ đồng và dài hạn 886,2 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi và đầu tư góp vốn vào công ty liên kết cùng các đơn vị khác.

Đáng chú ý, quỹ nợ của NTC “phình to” lên đến 3,6 nghìn tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn chiếm 82% tổng nợ, tương ứng 2,94 nghìn tỷ đồng. Chủ yếu là doanh thu nhận trước tiền cho thuê đất, hạ tầng khu công nghiệp ngắn hạn 96 tỷ đồng và dài hạn lên đến 2,9 nghìn tỷ đồng.

Với vốn chủ sở hữu ở mức 960,5 tỷ đồng, tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (D/E) của NTC đã là 3,75 lần.

Trên thị trường chứng khoán, nếu chỉ tính trong khoản 9 tháng vừa qua, giá cổ phiếu NTC đã tăng gần 80%. Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/02/2024, giá cổ phiếu của công ty ở mức 208.900 đồng/cp.

Được biết, CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) được thành lập năm 2005. Hoạt động sản xuất chính của công ty là đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, giao thông, san lấp mặt bằng...