Nghệ An: Mức thưởng Tết Tân Sửu cao nhất 150 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng

Tại Nghệ An, khối các DN dân doanh mức thưởng cao nhất là 150 triệu đồng/người (mức thưởng này dành cho một vị trí quản lý tại Công ty TNHH MTV Masan MB, khu công nghiệp Nam Cấm, Nghệ An).

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2021. Kết quả này được tổng hợp từ cuộc khảo sát đối với 14 công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 25 doanh nghiệp (DN) có cổ phần vốn góp của Nhà nước, 1.302 DN dân doanh và 33 doanh nghiệp FDI.

Kết quả khảo sát cho thấy, do ảnh hưởng của COVID-19, mức thưởng Tết bình quân của các DN chỉ đạt 4,48 triệu đồng, giảm 18,5% so với năm ngoái. Các DN chủ yếu có kế hoạch trả thưởng vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021. 

Trong đó, khối các công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu vốn, mức thưởng cao nhất là 12 triệu đồng/người, thấp nhất là 100 nghìn đồng/người, bình quân 4,5 triệu đồng/người (giảm 18,2% so với thưởng Tết nguyên đán năm 2020).

Mức thưởng Tết Tân Sửu cao nhất 150 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng. Ảnh minh họa

Khối DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng cao nhất 80 triệu đồng/người (cụ thể là Công ty CP khoáng sản Á Châu), thấp nhất là 300 nghìn đồng/người, bình quân 4,7 triệu đồng/người (giảm 7,8% so với thưởng Tết Nguyên đán năm 2020).

Khối các DN dân doanh mức thưởng cao nhất là 150 triệu đồng/người (mức thưởng này dành cho một vị trí quản lý tại Công ty TNHH MTV Masan MB, khu công nghiệp Nam Cấm, Nghệ An); thấp nhất 200 nghìn đồng/người, bình quân 4,3 triệu đồng/người (giảm 25,4% so với thưởng Tết Nguyên đán năm 2020).

Khối DN có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng cao nhất là 106 triệu đồng/người (Công ty TNHH liên doanh nguyên liệu giấy Nghệ An PP); thấp nhất 100 nghìn đồng/người, bình quân 4,4 triệu đồng/người (giảm 25,4% so với thưởng Tết nguyên đán năm 2020).