Nhân viên đánh nhau tại văn phòng có bị sa thải không?

Nhân viên đánh nhau tại văn phòng sẽ bị xử lý kỷ luật sa thải nếu như trong nội quy lao động của doanh nghiệp có quy định.

Sa thải là việc người sử dụng lao động chấm dứt lao động với người lao động vì lỗi của người lao động gây ra. Đây là hình thức xử lý nặng nhất trong 3 hình thức xử lý kỷ luật lao động (khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng, cách chức) quy định tại Điều 124, Bộ Luật lao động năm 2019.

Vì mức độ kỷ luật nặng và có ảnh hưởng trực tiếp nhất đến quyền lợi của người lao động, nên pháp luật đã có một điều luật riêng quy định về vấn đề này.

nhan vien danh nhau tai van phong co bi sa thai khong

Hình minh họa.

Theo quy định tại Điều 125, Bộ Luật lao động, chỉ có những trường hợp sau đây người sử dụng lao động mới được quyền sa thải:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc.

2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động.

3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật này.

4. Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Tất cả các trường hợp trên phải được quy định rõ ràng trong nội quy lao động của công ty để đảm bảo người lao động có thể tiếp cận để hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp 2 đồng nghiệp lao vào đánh nhau nhưng chưa ai bị thương tích thì không thể xác định là cố ý gây thương tích, nên không có căn cứ để xử lý kỷ luật sa thải. Tùy theo quy định công ty mà hai nhân viên này có thể bị xử lý kỷ luật theo các hình thức khác.

Trường hợp xác định rằng nhân viên có dấu hiệu cố ý gây thương tích thì thuộc trường hợp có thể áp dụng hình thức kỷ luật sa thải.