Nhiều vấn đề cần xác minh, Gạo Trung An bị kiểm toán từ chối kết luận

Dù báo cáo tài chính bán niên 2023 của Trung An được thông qua nhưng đơn vị kiểm toán lại từ chối đưa ra kết luận, trong khi trước đó đều được chấp thuận toàn phần.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Gạo Trung An; HNX: TAR) vừa công bố thông tin liên quan đến báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023. Theo đó, sau nhiều lần bị trì hoãn, báo cáo tài chính của Trung An đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) ký.

Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán này lại từ chối đưa ra kết luận với báo cáo tài chính bán niên của Gạo Trung An, trong khi các báo cáo năm 2022 do đơn vị khác kiểm toán và cho ý kiến chấp nhận toàn phần.

Cụ thể, AASCS cho biết Trung An đang chờ kết quả xác minh của cơ quan chức năng về các vấn đề được kêu trong kết luận thanh tra của UBCKNN ngày 13/9/2023. Bao gồm, 15 triệu cổ phiếu TAR trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021; hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ năm 2021; số liệu hàng tồn kho công bố trên BCTC năm 2022 với giá trị hơn 1.255 tỷ đồng.

Vì lý do trên mà công ty kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra kết luận nào về các báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Gạo Trung An. 

Hồ sơ doanh nghiệp - Nhiều vấn đề cần xác minh, Gạo Trung An bị kiểm toán từ chối kết luận

Diễn biến thị giá cổ phiếu TAR.

Về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, theo báo cáo tài chính mới công bố của Gạo Trung An, quý IV/2023 công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.005 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước. Dù đã tiết giảm giá vốn hàng bán nhưng lợi nhuận gộp của công ty vẫn giảm hơn 55% xuống còn gần 30 tỷ đồng. Kéo hẹp biên lãi gộp xuống còn 2,9%.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính kỳ ghi nhận tăng mạnh hơn 4,3 lần nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức 4,6 tỷ đồng.

Dưới sự bào mòn của chi phí, sau thuế, Gạo Trung An báo lỗ gần 32 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lãi gần 18 tỷ đồng. 

Lũy kế năm 2023, Gạo Trung An ghi nhận doanh thu đạt 4.484 tỷ đồng, tăng 18%. Doanh thu tăng nhưng doanh nghiệp ngành gạo này lại ghi nhận lỗ sau thuế hơn 19 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lãi hơn 75 tỷ đồng. Kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán, đây là lần đầu tiên công ty báo lỗ.

Năm 2023, Gạo Trung An đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng. Với kết quả sản xuất kinh doanh trên, công ty mới chỉ hoàn thành kế hoạch doanh thu và còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận.