Những hình ảnh đặc biệt về đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918

Vũ Hạnh
Hơn 100 năm trước, vào năm 1918, thế giới đã trải qua một đại dịch tàn khốc nhất - được gọi là bệnh cúm Tây Ban Nha, cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người trên thế giới.

Theo VOV