Những lưu ý cho F0, F1 trong những ngày cách ly tại nhà

Vũ Hạnh
Nhằm nâng cao sức khỏe cho người bệnh, giảm tỷ lệ diễn tiến nặng tại nhà, F0 cần chú ý thực hiện các biện pháp sau:
null
 

Nguyễn Thị Thúy - Người Đưa Tin Pháp Luật