Những thay đổi về hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Admin
Từ 1/7/2021, làm hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp không cần nộp bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú/tạm trú.

Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ 1/7/2021 đã “khai tử” Sổ hộ khẩu và Sổ tạm trú. Vì thế, trong hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ thời điểm này cũng có sự thay đổi.

Ảnh minh họa

Cụ thể, tại khoản 4 Điều 37 Luật Cư trú 2020 quy định như sau: "Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12".

Trong đó, điểm b khoản 1 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp quy định: Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và kèm theo bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Như vậy, với quy định mới tại khoản 4 Điều 37 Luật Cư trú 2020, từ 1/7/2021, cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 chỉ cần chuẩn bị các giấy tờ, hồ sơ gồm: Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp; bản chụp giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Tào Đạt