Sắc vóc quyến rũ của 15 thí sinh phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020

15 trong số 35 thí sinh vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đến từ các tỉnh phía Bắc như: Hòa Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ và Thanh Hóa.
Thí sinh Doãn Hải My, đến từ Hà Nội, SBD 319
Hải My sở hữu chiều cao: 1m67, Số đo: 76 - 58 – 89
Nguyễn Hà My, đến từ Phú Thọ, SBD 335
Hà My sở hữu chiều cao: 1m64, Số đo: 75 - 61 – 88
Đỗ Thị Hà, đến từ Thanh Hóa, SBD 245
Đỗ Thị Hà sở hữu chiều cao: 1m72, Số đo: 80 - 63 – 89
Hoàng Tú Quỳnh, đến từ Hà Nội, SBD 419
Tú Quỳnh sở hữu chiều cao: 1m67, Số đo: 85 - 58 – 90
Vũ Quỳnh Trang, đến từ Hà Nội, SBD 278
Quỳnh Trang sở hữu chiều cao: 1m70, Số đo: 79 - 60 – 89
Phạm Thị Ngọc Ánh, đến từ Hà Nội, SBD 322
Ngọc Ánh sở hữu chiều cao: 1m70, Số đo: 77 - 59 – 91
Nguyễn Thảo Vi, đến từ Hòa Bình, SBD 462
Thảo Vi sở hữu chiều cao: 1m66, Số đo: 78 - 62 – 84
Nguyễn Huỳnh Diệu Linh, đến từ Hải Phòng, SBD 408
Diệu Linh sở hữu chiều cao: 1m67, Số đo: 82 - 62 – 90
Nguyễn Khánh Ly, đến từ Phú Thọ, SBD 237
Khánh Ly sở hữu chiều cao: 1m68, Số đo: 80 - 62 – 88
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, đến từ Hải Phòng, SBD 445
Thanh Thủy sở hữu chiều cao: 1m67, Số đo: 82 - 61 – 93
Nguyễn Thị Thu Phương, đến từ Bắc Ninh, SBD 433
Thu Phương sở hữu chiều cao: 1m73, Số đo: 82 - 62 – 90
Nguyễn Thị Phượng, đến từ Thanh Hóa, SBD 026
Nguyễn Thị Phượng sở hữu chiều cao: 1m73, Số đo: 84 - 60 – 90
Đặng Vân Ly, đến từ Hải Dương, SBD 228
Vân Ly sở hữu chiều cao: 1m76, Số đo: 85 - 65 - 95
Kim Trà My, đến từ Hà Nội, SBD 012
Trà My sở hữu chiều cao: 1m68, Số đo: 85 - 60 – 88
Nguyễn Thị Minh Trang, đến từ Bắc Ninh, SBD 232
Minh Trang sở hữu chiều cao: 1m68, Số đo: 82 - 65 – 93