Sacombank đề nghị xử lý người bôi nhọ Chủ tịch Dương Công Minh

Lê Thúy
Sacombank đề nghị xử lý chủ Facebook Thang Dang, Chủ tịch Quỹ đầu tư ATB Investment & Partners đã viết những nội dung xúc phạm đến Chủ tịch Dương Công Minh.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank, HoSE: STB) vừa phát văn bản gửi các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xâm phạm uy tín, hình ảnh của cá nhân, tổ chức (có đính kèm bản chụp bài viên đăng trên Facebook) trên mạng xã hội.

Vì sao Sacombank chưa chia cổ tức?

Theo văn bản của Sacombank, tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Sacombank diễn ra ngày 25/4/2023, cổ đông Nguyễn Văn Thanh đã có ý kiến phát biểu chất vấn Ban lãnh đạo Ngân hàng về hoạt động ngân hàng và vấn đề chia cổ tức.

Nhiều nội dung của cổ đông Nguyễn Văn Thanh đưa ra tại Đại hội cổ đông chưa thực sự chính xác và không phù hợp với quy định pháp luật.

Sacombank cho biết, hoạt động kinh doanh của ngân hàng này từ năm 2017 đến nay liên tục có lợi nhuận. Lợi nhuận hợp nhất giữ lại lũy kế đến 2022 là 12.672.015 triệu đồng.

Còn việc Sacombank chưa thực hiện việc chia cổ tức là thực hiện theo Quyết định của Ngân hàng Nhà nước đối với một ngân hàng đang trong diện phải tái cơ cấu.

Hiện nay Ban lãnh đạo Sacombank đang nỗ lực để sớm hoàn thành Đề án tái cơ cấu ngân hàng theo phê duyệt của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước để đề nghị Ngân hàng Nhà nước sớm chấp thuận chia cổ tức cho cổ đông. Mọi khoản lợi nhuận vẫn còn nguyên đó.

Có đối tượng lợi dụng clip chất vấn của cổ đông xuyên tạc hoạt động của Sacombank, bôi nhọ danh dự của Chủ tịch HĐQT đương nhiệm.

Tuy nhiên, từ hoạt động chất vấn nêu trên đã có đối tượng lợi dụng clip được cắt ra từ cuộc chất vấn của cổ đông Nguyễn Văn Thanh và đã xuyên tạc hoạt động của Ngân hàng Sacombank, bôi nhọ danh dự của cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngân hàng Sacombank và của lãnh đạo Hội đồng quản trị.

Tài chính - Ngân hàng - Sacombank đề nghị xử lý người bôi nhọ Chủ tịch Dương Công Minh

Ông Dương Công Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Cụ thể, Sacombank phát hiện trên trang Facebook Thang Dang đã đăng tải thông tin mang tính xúc phạm nghiêm trọng đến cá nhân Ban lãnh đạo Sacombank.

Tại trang Facebook Thang Dang, người này tự giới thiệu là Đặng Tất Thắng, Chủ tịch Quỹ đầu tư tư nhân ATB Investment & Partners đã viết những nội dung xúc phạm đến Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank Dương Công Minh.

Sacombank trích lược lại một số nội dung trên Facebook Thang Dang như sau: "Làm ngân hàng dù ở bất cứ đâu trên thế giới này là lãi nhất rồi mà cổ đông không được chia cổ tức trong 7 năm thì đúng là Chủ tịch Ngân hàng Sacombank là người bất tài, anh này với mình còn là người không có Đức,…".

Người này viết tiếp, "…Chủ tịch ngân hàng mà có biết gì về "nghề" đâu…". (Bài viết này được lưu trên mạng khá lâu, được nhiều người chia sẻ - PV).

Sacombank kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật

Theo văn bản của Sacombank: "Với những lời lẽ nêu trên là hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, hình ảnh của lãnh đạo Sacombank, đồng thời làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của Sacombank".

Đối với hành vi này, "Sacombank cũng đã có văn bản kiến nghị đến Cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật".

Văn bản của Sacombank khẳng định, sau khi sáp nhập với Ngân hàng TMCP Phương Nam, hoạt động Ngân hàng gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ nợ xấu tăng cao. Tính đến 30/06/2017 chỉ số hoạt động ngân hàng rất xấu.

Cụ thể, tổng tài sản hợp nhất 355.813 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 576 tỷ đồng, tỉ lệ nợ xấu nội bảng là 7,41%, tài sản tồn đọng báo cáo tài chính riêng 94.864 tỷ đồng".

Tuy nhiên, sau 6 năm nỗ lực tái cơ cấu với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị và đặc biệt là vai trò dẫn dắt của ông Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ngân hàng Sacombank đã hoạt động hiệu quả trở lại, lấy lại vị thế trên thị trường.

Năm 2022, tổng tài sản hợp nhất của Sacombank là 591.908 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 6.339 tỷ đồng; tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,93%; lợi nhuận hợp nhất giữ lại lũy kế đến năm 2022 là 12.672.015 triệu đồng.