Sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, công ty CP Dược Trung ương 3 bị xử phạt 50 triệu đồng

Cục Quản lý Dược (bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Dược Trung ương 3 do sản xuất viên nén bao phim Ceteco Melocen 7,5 không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược số 24/QLD-BBVPHC lập ngày 30/10 vừa qua, cục Quản lý Dược đã ra Quyết định số 532/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Dược Trung ương 3 (Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) có "Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược" số 336/ĐKKDD-BYT do Bộ Y tế cấp ngày 30/10/2019.

Người đại diện được cấp ủy quyền tiếp nhận quyết định là bà Triệu Hải Hiền, Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Dược Trung ương 3 tại Hà Nội. Có Giấy ủy quyền số 45/UQ ngày 27/10/2020 của Tổng giám đốc Công ty CP Dược Trung ương 3 – ông Trương Thoại Nhân.

Theo Cục Quản lý Dược, Công ty CP Dược Trung ương 3 đã có hành vi sản xuất viên nén bao phim Ceteco Melocen 7,5 SĐK VD-20132-13, số lô 01/280318, HD 280321 không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan, vi phạm chất lượng mức độ 3 theo quy định của pháp luật, quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 57 của Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 2 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Viên nén bao phim Ceteco Melocen 7,5

Trên cơ sở đó, Công ty CP Dược Trung ương 3 bị áp dụng hình thức xử phạt với mức phạt là 50 triệu đồng (căn cứ quy định tại điểm a Khoản 5 Điều 4, điểm b Khoản 3 Điều 57, điểm a Khoản 2 Điều 115 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế).

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty CP Dược Trung ương 3 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Trường hợp không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.