Sex nhiều có hại cho sức khỏe không? "Yêu" bao nhiêu bị coi là quá nhiều

Tình dục là điều tất yếu trong cuộc sống và là trải nghiệm thú vị nhưng nếu sex nhiều liệu có gây tổn hại gì không? Liệu sex nhiều có hại cho sức khỏe?

HOÀNG THÙY.