Sông Đà 10 bị phạt và truy thu gần 1,2 tỷ đồng tiền thuế

Thạch Thảo
Sông Đà 10 đã có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp nên bị Cục thuế Thành phố Hà Nội xử phạt.

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (HNX: SDT) thông báo vừa nhận được Quyết định xử phạt vi phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Sông Đà 10 đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng phải nộp nhưng người nộp thuế đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Các tình tiết tăng nặng là doanh nghiệp đã vi phạm nhiều lần.

Theo đó, doanh nghiệp bị phạt hành chính gần 176 triệu đồng cho hành vi vi phạm trên. Bên cạnh đó, doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả gồm buộc phải nộp đủ số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu hơn 875 triệu đồng và số tiền thuế giá trị gia tăng còn thiếu gần 3 triệu đồng vào Ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, Sông Đà 10 phải nộp tiền chậm nộp thuế gần 118 triệu đồng tính đến hết ngày 30/10/2023. Kể từ ngày 30/10/2023 cho đến ngày thực nộp, doanh nghiệp phải tự tính và nộp bổ sung đủ số tiền chậm nộp phát sinh kèm tiền phạt vào Ngân sách Nhà nước.

Như vậy, Sông Đà phải thanh toán gần 1,2 tỷ đồng cho toàn bộ số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2023.

Ngoài ra, Sông Đà 10 sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau với số tiền hơn 200 ngàn đồng; giảm số thuế VAT đầu vào được khấu trừ của các xí nghiệp hạch toán phụ thuộc gần 298 triệu đồng.

Hồ sơ doanh nghiệp - Sông Đà 10 bị phạt và truy thu gần 1,2 tỷ đồng tiền thuế

Sông Đà 10 bị phạt và truy thu gần 1,2 tỷ đồng tiền thuế.

Về bức tranh tài chính, kết thúc quý III/2023, Sông Đà 10 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 146 tỷ đồng và 2 tỷ đồng, đều tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty thu về gần 374 tỷ đồng doanh thu và đang lỗ hơn 6 tỷ đồng do bị ảnh hưởng từ kết quả của quý I/2023 kinh doanh kém sáng .