công bố sản phẩm

  1. Mới đây, cục An toàn thực phẩm ban hành Quyết định số 175/QĐ-ATTP ngày 7/6/2021 về việc Thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1216/2020/XNQC-ATTP ngày 30/3/2020 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zawa của công ty cổ phần dược phẩm...
    Đỗ Dân - 15:13 09/06/2021 - 21 lượt xem - 0 trả lời - trong: Đời sống
  2. Ngày 1/6, cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển Dược phẩm GENPHAR.
    Đỗ Dân (T/h) - 17:22 04/06/2021 - 7 lượt xem - 0 trả lời - trong: Đời sống
  3. Vừa qua, cục An toàn thực phẩm vừa ban hành Quyết định số 149/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 2650/2021/ĐKSP cấp ngày 25/3/2021 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe DETOXMUNE® MAX của công ty...
    Đỗ Dân (T/h) - 15:38 13/05/2021 - 80 lượt xem - 0 trả lời - trong: Đời sống