sở GTVT

 1. Ngày 7/9, Sở GTVT Tp.HCM báo cáo UBND Tp.HCM về kết quả thu phí không dừng ETC sau một tháng triển khai, từ ngày 1/8 đến ngày 30/8.
  Nguyễn Thành Nhân - 14:04 07/09/2022 - 5 lượt xem - 0 trả lời - trong: Toàn cảnh
 2. Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các cơ sở đào tạo phải áp dụng và niêm yết công khai mức học phí tại khu vực tuyển sinh, không được tùy tiện tăng học phí gây mất ổn định.
  Quốc Tiệp (t/h) - 13:11 06/07/2022 - 6 lượt xem - 0 trả lời - trong: Toàn cảnh
 3. Sở GTVT TP. HCM đề nghị các đơn vị hoàn thành phương án tổ chức làn đường dành riêng cho xe đạp trên Xa lộ Hà Nội và báo cáo về Sở trong tháng 7 tới.
  Nguyễn Thị Hà Giang - 07:51 21/06/2022 - 9 lượt xem - 0 trả lời - trong: Toàn cảnh
 4. Để phòng chống dịch COVID-19, các doanh nghiệp vận tải phải cung cấp danh sách shipper cho cơ quan chức năng. Shipper khi đi giao hàng phải có tin nhắn xác nhận từ sở GTVT.
  Hải Đăng (T/h) - 20:29 27/07/2021 - 11 lượt xem - 0 trả lời - trong: Tiêu điểm