vốn điều lệ

 1. Nếu kế hoạch phát hành 13,4 triệu cổ phiếu với mệnh giá 15.000 đồng/cổ phiếu của CIC Group hoàn tất, doanh nghiệp sẽ nâng vốn điều lệ lên gần 1.087 tỷ đồng.
  Lê Vân - 08:14 08/11/2022 - 5 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh doanh
 2. Đến thời điểm này (tháng 6/2022), tình hình tài chính của Pacific Airlines rất nghiêm trọng, dòng tiền thiếu hụt, nợ quá hạn lớn, đe dọa mất khả năng thanh toán và phải chấm dứt hoạt động.
  Nguyễn Thị Hà Giang - 18:12 25/06/2022 - 17 lượt xem - 0 trả lời - trong: Đời sống
 3. CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (HoSE: KPF) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến tổ chức vào ngày 31/3 với nhiều nội dung đáng chú ý.
  Vũ Hạnh - 09:34 24/03/2022 - 43 lượt xem - 0 trả lời - trong: Đời sống
 4. Từ đầu năm 2021 đến nay, "vua tôm" Minh Phú liên tục thông qua loạt quyết định tăng vốn cho các công ty con.
  Vũ Hạnh - 07:58 21/08/2021 - 5 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng
 5. Ricons dự kiến chi hàng trăm tỷ, mua lại 3 triệu cổ phiếu quỹ với giá từ 60.000 - 100.000 đồng/cp để giảm vốn điều lệ.
  Vũ Hạnh - 09:17 06/03/2021 - 62 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật