Tăng lương cán bộ, công chức từ ngày 1/7: Cơ cấu cụ thể

Từ ngày 1/7/2024, lương cán bộ, công chức sẽ tăng 30%. Đây là động lực quan trọng, giúp thu hút và giữ chân nhân tài, đồng thời nâng cao năng suất làm việc và chất lượng dịch vụ công.

Tăng lương cán bộ, công chức: Cơ cấu cụ thể

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, từ ngày 1/7/2024, một bước đột phá sẽ được thực hiện khi lương của cán bộ, công chức dự kiến sẽ được tăng thêm 30%. Điều này không chỉ là tin vui đối với hàng triệu nhân sự công chức mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển và đổi mới trong hệ thống hành chính công.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết việc tăng lương được dự kiến sẽ bao gồm không chỉ lương cơ bản mà còn các khoản phụ cấp và tiền thưởng. Cụ thể, lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tính theo cơ cấu sau:

Lương cơ bản: Chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương, đây là phần căn bản và cố định của mỗi nhân sự.

Phụ cấp: Chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương, bao gồm các khoản phụ cấp như phụ cấp công vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, và các khoản phụ cấp khác theo quy định của pháp luật.

Tiền thưởng: Bổ sung từ quỹ tiền thưởng, đây là khoản bổ sung không bao gồm phụ cấp, chiếm khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm.

Một điểm đáng lưu ý, theo Bộ Nội vụ, từ năm 2025, mức lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%, mở ra triển vọng cho sự ổn định và tăng trưởng bền vững trong thu nhập của nhân viên công chức.

tang-luong-can-bo-cong-chuc-1-1711262549.jpg
Ngoài lương cơ bản, các khoản phụ cấp và tiền thưởng trong lương cán bộ, công chức đều sẽ được tăng sau ngày 1/7/2024. Ảnh minh họa: Internet

5 bảng lương mới khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024

Bảng lương 01: Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã

Bảng lương 02: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo

Bảng lương 03: Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm)

Bảng lương 04: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an

Bảng lương 05: Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Xem thêm,: Những điều cần biết về chi tiết mức lương công chức, lương hưu thay đổi từ ngày 1/7/2024 

Bảo Linh (t/h)