Thanh tra Chính phủ yêu cầu bộ Công Thương báo cáo loạt vấn đề về xăng dầu

Nguyễn Thị Hà Giang
Thanh tra Chính phủ đề nghị bộ Công thương, PVN cùng hàng loạt đơn vị cung cấp tài liệu liên quan đến xăng dầu trong vòng sáu năm qua.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có văn bản về việc cử tổ công tác làm việc và thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra năm 2022.

ttcp yeu cau bo cong thuong baocao nhieu van de ve gia xanh dspl

TTCP yêu cầu báo cáo một số vấn đề liên quan đến xăng dầu. Ảnh minh họa: Tiền Phong

Văn bản được gửi tới bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, bộ Tài chính, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)… cùng với gần 20 doanh nghiệp là các thương nhân đầu mối xăng dầu.

Theo đó, cơ quan thanh tra yêu cầu các đơn vị nêu trên cung cấp các hồ sơ, tài liệu (niên độ báo cáo từ 1/1/2017 đến 31/3/2022) về công tác quản lý xăng dầu như: quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu, việc tổ chức kinh doanh xăng dầu, công tác thanh tra và kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu…

Riêng với bộ Công thương, TTCP đề nghị cơ quan này báo cáo về quản lý về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu như quy trình kiểm định, kiểm tra, kiểm soát chất lượng, khối lượng xăng dầu...; đồng thời báo cáo về nhu cầu, kế hoạch, khối lượng, tiến độ nhập khẩu hàng năm đối với việc kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu; kế hoạch sản xuất, khối lượng sản xuất hàng năm về sản xuất, pha chế xăng dầu...

Về dự trữ xăng dầu, cơ quan thanh tra yêu cầu phải báo cáo tổng số cơ quan, tổ chức được giao thực hiện dự trữ xăng dầu (dự trữ lưu thông, dự trữ quốc gia), nêu trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể; cơ sở hạ tầng lưu trữ; quy trình dự trữ xăng dầu, quy trình xuất, cấp xăng dầu; khối lượng xăng dầu dự trữ, thời gian dự trữ xăng dầu... trách nhiệm của các đơn vị tham gia dự trữ xăng dầu khi Nhà nước có yêu cầu phải đảm bảo cung cầu trên thị trường.

Ngoài ra, TTCP cũng đề nghị cung cấp hồ sơ về quỹ bình ổn xăng dầu (quy trình trích, sử dụng quỹ bình ổn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân); giá bán xăng dầu (việc niêm yết công khai, công tác kiểm tra, kiểm soát...); việc xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu…

Bạch Hiền (t/h)