Thay đổi căn cứ tính tiền lương của người lao động ngày lễ, Tết

Từ 1/2/2021, nhiều quy định về tiền lương ngày nghỉ hằng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác của người lao động cũng thay đổi.

Ngày 14/12, Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Nghị định có nhiều điểm đáng chú ý về tiền lương được người lao động quan tâm.

Cụ thể, khoản 2 Điều 67 Nghị định 145/2020 nêu rõ, tiền lương ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người lao động nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương.

Trong khi hiện nay, tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP, tiền lương này là tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng, nhân với số ngày nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương của người lao động.

Như vậy, từ 1/02/2021 (khi Nghị định 145/2020/NĐ-CP có hiệu lực), người lao động nghỉ lễ, Tết được hưởng lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm nghỉ lễ, Tết.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, theo quy định mới, tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

Điểm mới này khác với quy định hiện hành, theo khoản 3 Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP đang quy định:

- Với người lao động đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên: Tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi thôi việc, bị mất việc làm;

- Với người lao động có thời gian làm việc dưới 06 tháng: Tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc.

Do đó, sắp tới, tiền lương những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm của người lao động chỉ còn căn cứ vào tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng thôi việc, bị mất việc làm.

Tào Đạt