Thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký công bố 3 sản phẩm TPBVSK của công ty Nguyễn Minh Trí

Cục trưởng cục An toàn Thực phẩm (bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong đã ký quyết định về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố đối với một số sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) của Công ty TNHH sản xuất thực phẩm chức năng Nguyễn Minh Trí.

Quyết định của Cục trưởng cục An toàn thực phẩm nêu rõ, căn cứ Quyết định số 2728/QĐ-BYT ngày 3 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục An toàn thực phẩm thuộc bộ Y tế.

Căn cứ văn bản số 001/2021-NMT ngày 24 tháng 2 năm 2021 về việc đề nghị thu hồi số giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm của Công ty TNHH sản xuất thực phẩm chức năng Nguyễn Minh Trí có địa chỉ tại 96 Nguyễn Thị Nhỏ, P. 15, Q.5, TP.HCM.

hong-huyet-to-ok-1618446355.jpg
Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồng Huyết Tố Nguyễn Minh Trí bị thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

Cục An toàn thực phẩm (bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-ATTP ngày 18/3 về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty TNHH sản xuất thực phẩm chức năng Nguyễn Minh Trí đối với 3 sản phẩm gồm:

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồng Huyết Tố Nguyễn Minh Trí có số đăng ký sản phẩm là 13695/2019/ĐKSP cấp ngày 23/12/2019;

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thanh Can Hoàn Nguyễn Minh Trí có số đăng ký sản phẩm là13867/2019/ĐKSP cấp ngày30/12/2019;

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vị Thống Tán Nguyễn Minh Trí có số đăng ký sản phẩm là 13694/2019/ĐKSP cấp ngày 23/12/2019.

Hải Đăng