Thu hồi hiệu lực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) Nhà máy số 2 – Công ty ANABIO

Đỗ Dân

Mới đây, cục An toàn thực phẩm ban hành Quyết định số 168/QĐ-ATTP về việc Thu hồi hiệu lực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khoẻ số 78/2020/ATTP-CNGMP do cục An toàn thực phẩm cấp cho Nhà máy số 2 – Công ty ANABIO.

anabio-1622622695.PNG
Quyết định được thông báo trên website của cục An toàn thực phẩm.

Lý do thu hồi: Căn cứ công văn số 06/ANA/CV-21 ngày 11/5/2021 của Công ty cổ phần ANABIO RESEARCH & DEVELOPMENT; Xét đề nghị của Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông.

Nhà máy số 2 – Công ty ANABIO có trách nhiệm thi hành Quyết định nêu trên kể từ ngày quyết định này có hiệu lực và thông báo đến các cơ quan, tổ chức liên quan.

192983127-790315061854428-5266366677750416510-n-1622622730.jpg

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhà mày số 2 - công ty ANABIO của cục An toàn thực phẩm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Được biết công ty có địa chỉ: Số 43 đường Quyết Thắng, Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Theo giới thiệu tại website http://anabio.com.vn/, công ty CP ANABIO® Research & Development kinh doanh và tư vấn các sản phẩm Sinh Y học. Hoạt động chính của công ty là sản xuất, mua và bán các sản phẩm Sinh Y học. Bên cạnh đó, công ty còn thực hiện hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty dược phẩm và thực phẩm chức năng ở Việt Nam.

TGĐ công ty là TS. Nguyễn Hòa Anh.

Đỗ Dân (T/h)